M.J. Khandro Rinpoche

Mindrolling Jetsun Khandro Rinpoche

är en tibetansk Lama och linjehållare inom både Karma Kagyu och Nyingmatraditionerna. Hon verkar som lärare världen runt och besöker Skandinavien varje år för att ge undervisning. År 2003 gav hon vår grupp ett namn och välsignelsen att starta ett center för buddhistisk undervisning och meditation


Karma Yönten Ling

M.J. Khandro Rinpoche och Lakha Lama vid ett besök i Khandro Rinpoches kloster i Dehra Dun, Indien ca 2009

Jetsunma Wangyal (Britt Lindhè) 1947-2018

Wangyal var ordinerad nunna i Karma Kagyuskolan och elev till bl.a. Lama Ngawang, Karmapa XVI och Ven. Kalu Rinpoche. Jetsunma Wangyal deltog i den första treårsretreaten i Sverige 1980-83, och fortsatte sin retreat i ytterligare fyra år.

Wangyal var en av de viktigaste lärarna inom Karma Yönten Ling, och även en nyckelperson vid bildandet av vår förening 2003. Hon var ett levande exempel på vad en lång och seriös utövning kan betyda, och var en källa till inspiration för många av oss. På bilden ses Wangyal vid en pilgrimsvandring runt berget Kailash i Tibet 2016.

Jetthe Fabioola

MA in anthopoloy, psychotherapist & meditation teacher. Jetthe is a student of Lama Tsultrim Allione and the only certified Feeding your Demon therapist in Scandinavia.

Lakha Lama Rinpoche

föddes 1942 i Tibet.

Fem år gammal blev han erkänd som tulku och i sinom tid installerad som den inkarnerade laman av Batang i östra Tibet. Numera bor han i Köpenhamn, och är verksam som föredragshållare och kristerapeut i flera länder.


Stephan Pende Wormland has studied and practiced meditation in different Buddhist traditions for more then 25 years. He was a monk in the Tibetan tradition for 11 years and teaches meditation in Buddhist Centers in Europe. Since 2009, he studies Radiant Mind with Peter Fenner and attended the Natural Awakening Training and now teaches meditation in Copenhagen, Denmark. Together with his partner Jetthe Fabioola, he conducts workshops in Mindfulness and Dreaming. Born in Germany, Stephan has a MA in clinical psychology and is trained in Gestalt therapy.