M.J. Khandro Rinpoche

Mindrolling Jetsun Khandro Rinpoche

är en tibetansk Lama och linjehållare inom både Karma Kagyu och Nyingmatraditionerna. Hon verkar som lärare världen runt och besöker Skandinavien varje år för att ge undervisning. År 2003 gav hon vår grupp ett namn och välsignelsen att starta ett center för buddhistisk undervisning och meditation


Karma Yönten Ling

M.J. Khandro Rinpoche och Lakha Lama vid ett besök i Khandro Rinpoches kloster i Dehra Dun, Indien ca 2009

Jetsunma Wangyal (Britt Lindhè) 1947-2018

Wangyal var ordinerad nunna i Karma Kagyuskolan och elev till bl.a. Lama Ngawang, Karmapa XVI och Ven. Kalu Rinpoche. Jetsunma Wangyal deltog i den första treårsretreaten i Sverige 1980-83, och fortsatte sin retreat i ytterligare fyra år.

Wangyal var en av de viktigaste lärarna inom Karma Yönten Ling, och även en nyckelperson vid bildandet av vår förening 2003. Hon var ett levande exempel på vad en lång och seriös utövning kan betyda, och var en källa till inspiration för många av oss. På bilden ses Wangyal vid en pilgrimsvandring runt berget Kailash i Tibet 2016.

Lakha Lama Rinpoche

föddes 1942 i Tibet.

Fem år gammal blev han erkänd som tulku och i sinom tid installerad som den inkarnerade laman av Batang i östra Tibet. Numera bor han i Köpenhamn, och är verksam som föredragshållare och kristerapeut i flera länder.


Stephan Pende Wormland

has studied and practiced meditation in multiple traditions for over 30 years. He was a monk in the Tibetan tradition for 11 years. During that time, he served as director of FPMT’s Nalanda Monastery and spent five years in group and solitary retreats.


While Stephan’s main teacher is Lama Zopa Rinpoche, he has also received teachings from great Tibetan Masters of the four schools including His Holiness the Dalai Lama, Sakya Trizin Rinpoche, Dzogchen Ponlop Rinpoche, Chökyi Nyima Rinpoche, Kirti Thenshap Rinpoche, Chogye Trichen Rinpoche, and Choden Rinpoche.


He has also practiced and studied with esteemed Western teachers like Peter Fenner, Alan Wallace, Rob Preece, Alex Berzin, Pema Chodron, Robert Thurman, and Ken McLeod.


Stephan has been the resident teacher for FPMT’s Center for Wisdom and Compassion in Copenhagen for many years and currently teaches meditation in Buddhist Centers around Europe. Since 2009 he has been studying Radiant Mind with Peter Fenner, completed the Nondual Teacher Training, and is a program adviser of Potential Project.