Yantra Yoga hösten 2018

 

Yantra Yoga - träning för de som deltagit i en första helgkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är en grupp som övar Yantra Yoga tillsammans.

 

Yantra betyder rörelser. Rörelser är mer viktiga än positioner. När vi gör olika rörelser påverkasandningen. Andningen är synkroniserad med vår vitala energi även kallad prana på sanskrit. När vi vill koordinera vår prana gör vi det genom rörelser. Grundläggande för Yantra är rörelser som utövas för att koordinera pranan och för att kontrollera vårt sinne. Genom att koordinera vår vitala energi kan vi till slut uppnå ett fridfullt sinne. Om sinnet är lugnt blir allt enklare. Sinnet är beroende av vår prana men vår prana är också beroende av vårt sinne. Så när vi kan kontrollera vår energi kan vi kontrollera vårt sinne. Alla rörelser vi gör i yantra yoga är fundamentala för att uppnå ett lugnt sinne.

 

Helgen 17-18/11 kl 10-13.00 15-18.00 är det gemensam träning för dem som någon gång har gått en Yantra Yoga kurs med en auktoriserad instruktör.

 

_________________________

 

Ganapuja

 

Vi kallar även Ganapuja tun cog... Tun är när vi praktiserar under en begränsad tid och cog betyder ackumulation av "merits" genom positiva handlingar. Så ganapuja betyder ackumulation (gana) genom att ge (puja). När vi praktiserar 'chantar' vi mantras, gör visualiseringar och mudras tillsammans. Om du har ett genuint intresse av att lära mer om Dzogchen är vi en grupp som praktiserar Ganapuja tillsammans på följande datum hösten 2018 - - återkommer när datum är bestämda

__________________________

 

Vajradans

 

Träning av Vajradans hålles av Boris Turnsek följande tisdagar under hösten, i Sensussalen vån 2: 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11 samt 4/12 kl 19-21.30

 

 

All verksamhet hålls i Sensus Studieförbunds lokaler på Studentgatan 2, Malmö

 

 

För mer info vänligen kontakta Eva Sigeholt 070-7870624.

Karma Yönten Ling - Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund | medlems sidor