Yantra Yoga hösten 2018

 

Yantra Yoga - träning för de som deltagit i en första helgkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är en grupp som övar Yantra Yoga tillsammans.

 

Yantra betyder rörelser. Rörelser är mer viktiga än positioner. När vi gör olika rörelser påverkasandningen. Andningen är synkroniserad med vår vitala energi även kallad prana på sanskrit. När vi vill koordinera vår prana gör vi det genom rörelser. Grundläggande för Yantra är rörelser som utövas för att koordinera pranan och för att kontrollera vårt sinne. Genom att koordinera vår vitala energi kan vi till slut uppnå ett fridfullt sinne. Om sinnet är lugnt blir allt enklare. Sinnet är beroende av vår prana men vår prana är också beroende av vårt sinne. Så när vi kan kontrollera vår energi kan vi kontrollera vårt sinne. Alla rörelser vi gör i yantra yoga är fundamentala för att uppnå ett lugnt sinne.

 

Genom olika positioner och rörelser harmoniserar och styrker vi vår energi och koordinerar vår andning. Vid varje tillfälle praktiserar vi ”exhaling the stale air” (the 9 purification breathings), ”the loosening of the joints” (the 5 tsig jong), ”purifying the prana" (the 8 lung sang), och ”controlling the energy channels” with it's pranayama (the 5 tsa dul), the first and second series of yantras och avslutar med ”the vajra wave”.

 

För er som deltagit i en Yantra Yoga kurs övar vi Yantra Yoga tillsammans i den stora salen på torsdag den 6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11 och 15/11 kl 10-12.00

 

Pris: Om man vill kan man ge en donation (tex 50 .-) till Yantra Yogan (som går till flygbiljetter för olika Dzogchen lärare som vi bjuder hit.

 

Vänligen smsa Eva Sigeholt 070-787 06 24 eller emaila evasigeholt@hotmail.com om du kommer.

_________________________

Träningshelg i Yantra Yoga med Pernilla Liedgren och Eva Sigeholt, 17-18 november 2018

 

Yantra Yoga praktiserar vi lördag och söndag mellan kl. 10.00 – 13.00 och 15.00–18.00. Vi kommer att göra tsigjong, lungsang, tsadul, första och andra serien yantras, vajra vågen och andningsövningar. Vissa delar kommer vi att fokusera lite mer på.

 

Lördag kväll dansar vi Vajra dans och söndag kväll gör vi en Ganapuja efter yogan (fram till kl. 20.00). Möjlighet till dana/bidrag kommer att finnas (förslagsvis 50 kr per förmiddag/eftermiddag).

 

Tills Eva och Pernilla är färdiga instruktörer är träningshelgen enbart för dem som tidigare har gått någon Yantra Yoga kurs.

 

Anmäl dig till Pernilla Liedgren på pernilla@liedgren.se

 

Weekend training in Yantra Yoga with Eva Sigeholt and Pernilla Liedgren, on the 17th and 18th of November

 

We will practice Yantra Yoga Saturday and Sunday from 10:00 until 13:00 and 15:00 until 18:00. We will do tsigjong, lungsang, tsadul, first and second series yantras, vajra wave and breathing exercises. We’ll focus on some sequences which will be decided based on the composition of the group.

 

Saturday evening we’ll dance Vajra dance (until 20.00) and Sunday evening we’ll make a Ganapuja after the yoga. There will be possibility of dana/ donation (for example, 50 kr per morning / afternoon). The money goes to covering costs for teaching in Malmö.

_________________________

 

Ganapuja

 

Vi kallar även Ganapuja tun cog... Tun är när vi praktiserar under en begränsad tid och cog betyder ackumulation av "merits" genom positiva handlingar. Så ganapuja betyder ackumulation (gana) genom att ge (puja). När vi praktiserar 'chantar' vi mantras, gör visualiseringar och mudras tillsammans. Om du har ett genuint intresse av att lära mer om Dzogchen är vi en grupp som praktiserar Ganapuja tillsammans onsdagar den 19/9, 24/10 och 7/11 mellan kl 10.00-12.00 i stora lokalen hos Sensus lokaler i Malmö.

 

Om du kommer vänligen smsa 070-7870624 eller emaila evasigeholt@hotmail.com

__________________________

 

Vajradans

 

Träning av Vajradans hålles av Boris Turnsek följande tisdagar under hösten, i Sensussalen vån 2: 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11 samt 4/12 kl 19-21.30

 

 

All verksamhet hålls i Sensus Studieförbunds lokaler på Studentgatan 2, Malmö

 

 

För mer info vänligen kontakta Eva Sigeholt 070-7870624.

Karma Yönten Ling - Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund | medlems sidor