Program för våren 2019

- klicka på länkarna för mera information

To stabilize your mind and find more peace is a necessary but not sufficient method for awakening. You need to combine the stabilized mind with insight (Union of Shamata and Vipassana). Only looking through your projections, which create the dualistic split, and perceiving reality as it is liberates you.

 

In this course we will explore different Vipassana practices which are the tools to resolve the root cause of all suffering. The course is only open for people with some meditation experience and who are willing to establish or continue a daily meditation practice.

 

Åtta onsdagskvällar under våren med start 13/2.

 

OBS! Denna kurs har kommer att hållas i höst istället.

Återkommer när datum är bestämt för detta.

 

För att kunna känna med någon annan måste man först kunna känna med sig själv. Man måste kunna härbärgera, ta hand om och så småningom befria sina egna tankar och känslor. Detta är ofta ett livslångt projekt – och är grunden för att kunna leva upp till bodhisattva-idealet – ”för alla varelsers väl”.

Vi börjar dagen med somatiska övningar – avslappning, och lite Kum-Nye för att sedan ägna tid åt övningar i maitri och tonglen – att öppna hjärtat för våra egna sårbarheter, våra delpersonligheter som styr vår vardag så länge de inte medvetandegörs.

 

i Malmö arbetar med en serie ämnen för meditation och diskussion som tagits fram av Mingyur Rinpoche och hans elever. Programmet kallas Joy of Living och lär ut grunderna för meditation i en icke-religiös inramning. Guidad meditation och samtal varvas. Det ges gott om tillfälle att dryfta sina upplevelser och frågor efterhand som programmet leder oss genom olika sätt att meditera.

 

Alla är välkomna och det behövs ingen föranmälan

Fritt inträde!

 

Det är följande torsdagar kl 19.30-21.00:

24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5 och 16/5

OBS - ny starttid!

Yantra Yoga är ett gammalt tibetanskt yoga system där man balanserar andning och skapar flexibilitet och harmoni genom hela kroppen. Yantra Yoga fokuserar på att koordinera andningen med rörelse i en precis rytm som harmoniserar kropp, energi och sinne. Detta resulterar i optimal hälsa och avslappning. Yantra Yoga undervisades första gången på 700-talet i Tibet av den buddistiska läraren Padmasambava och undervisningen har sedan dess förts vidare från lärare och elev i en obruten tradition. I väst introducerades yogan under 1970-talet av Chöegyal Namkhai Norbu Rinpoche.

 

Under kursen kommer vi att gå igenom den tredje gruppen Yantras (bow, half-moon, lion, vulture, triangle) och den fjärde gruppen Yantras (locust, dove, trident, tiger, jewel). Kursen genomförs på lätt engelska. Kom gärna i kläder som är lätta att röra sig i.

 

Tider: fredag 19–21.00, lördag 10–18.00 (lunch 13–15.00), söndag 10–13.00.

 

Kursavgift: 800 kr för hela kursen (alternativt 400 kr per heldag eller 200 kr per halvdag). 100 kr rabatt ges för pensionärer, studenter, arbetslösa, mamma lediga och sjukskrivna och för Dzogchen Community medlemmar 100 kr. Total maximal rabatt är 200 kr. Om man väljer att gå enstaka dagar gäller ingen rabatt.

 

För anmälan kontakta: Pernilla Liedgren 070-493 37 08 pernilla@liedgren.se

För boende kontakta: Eva Sigeholt 070-787 06 24 evasigeholt@hotmail.com

 

Yantra Yoga - gemensam träning

 

Om du genomgått en grundkurs i Yantra Yoga är du välkommen att deltaga. Vi går igenom de 18 preliminära yoga övningarna som är viktiga som grund innan man fortsätter med de följande Yantra grupperna och dess Pranayamas. Dessa yoga övningar har syftet att värma upp kroppen, träna olika aspekter av vår andning och att öppna upp energi kanaler. Yantra grupperna fördjupar och stabiliserar vår praktik som gör att vi kan nå vår fulla potential.

 

Ganapuja - ackumulera meriter genom positiva handlingar

 

Vi kallar Ganapuja tun cog på tibetanska. Tun är en begränsad tid när vi praktiserar och cog betyder ackumulation av meriter genom positiva handlingar. Så Ganapuja betyder ackumulation (gana) genom att ge (puja). När vi praktiserar ”chantar” vi mantras, gör visualiseringar och mudras samtidigt.

 

Om du har ett genuint intresse av att lära mer om Ganapuja är vi en grupp som praktiserar tillsammans ca en gång i månaden.

 

Erfarna studenter såväl som nya är lika välkomna. Det är kostnadsfritt att närvara

 

Vajradans

 

Vajra Dance is part of the Dzogchen teachings, an ancient method of practice for knowledge of our true nature.

 

Vajra dance is a moving meditation. The movements are simple, slow and fluid, full of symbolic meanings and perfectly harmonized with the body, voice and the mind of the human being. The movements of the body combined with the sound of the Mantra and with the physical and mental presence, constitute a system that brings the individual into the state of contemplation of his own authentic nature.

 

At a simpler level of enjoyment, the Dance of the Vajra relaxes the body, frees the mind and relieves the tensions of our daily life. In this way the Dance of the Vajra dissolves the energy blocks and harmonizes the three main aspects of our being, the body, the voice and the mind, integrating them in the ability to remain present and aware. The Dance of the Vajra is practiced on a Mandala that represents the correspondence between the internal dimension of the individual and the external dimension of the world.

Jetthe Fabioola

Den hemliga trädgården

 

Gå på upptäcktsfärd i den Hemliga trädgården med Jetthe Fabioola, psykoterapeut, meditationslärare och fil kand. i antropologi. Möt din Animus eller din Anima: sidor av dig själv som du håller tillbaks. Smaka på trädgårdens sötaste frukt, lär känna ditt visa och öppna hjärta och lägg märke till hur hela denna rikedom kan ta sig uttryck i ditt liv.

 

Kvinnans inre bilder av det maskulina kallar Jung for Animus. Mäns bilder av det kvinnliga kallas för Anima. Det är omedvetna bilder som styr vem vi förälskar oss i och vad vi tillåter oss själva i livet. Har du övervägt vilka av dina egna kvalitéer som du har lagt ut på andra kvinnor och män? Under lördagens transformativa meditationer hämtar vi tillbaks våra inneboende resurser hem till oss själva.

 

Den hemliga trädgården ger det transformerande personliga arbetet en meditativ rymd vilket skapar en unik tillgång till kropp, sinne och ande baserat på jungiansk psykologi och buddhistisk filosofi. Processen stimuleras i en växelverkan av meditation, rörelse, kreativa uttryck och dialog. Undervisningen sker på en lättförståelig engelska - men du är välkommen att tala svenska.

 

Lördag 2/3 kl 11-17.00

Avgift: 500/600 kr

Anmälan till jetthe.fabioola@gmail.com

 

Feeding Your Demons - Radical Self Acceptance meditation

 

During this retreat-day you may experience transforming inner demons into resources by meeting them with kindness and acceptance. You also have the opportunity to taste the Secret Fruit of the practice; the Nature of Mind; your open non-judgmental awareness. The process is playful and interactive, shifting between meditation, movement, creative expression and dialogue.

 

Fredag 3/5 19-21.00

Lördag 4/5 10-17.00

Avgift: fredag 100/120 kr, lördag 500/600 kr

Anmälan till jetthe.fabioola@gmail.com

 

Naljorpa Ja’gyür Dorje and Ngakma Mé-tsal Wangmo

Okuvlig Öppenhet – Irrepressible Openness

Exploring the Sutric Buddhist teachings on how to be happy - from the perspective of Dzogchen.

 

FRIDAY EVENING - the four noble truths or four fundamental certainties.

 

The teaching of the Four Fundamental Certainties (denpa nam-zhi) was called the first turning of the Wheel of Dharma, the first teaching Shakyamuni Buddha gave after fully realising the non-dual state. From the perspective of Dzogchen we are all beginninglessly enlightened, and because of this our own non-dual state points to itself through the experience of dukkha - unsatisfactoriness. Through understanding that unsatisfactoriness is something we create ourselves, we can undermine this creation and allow the sparkling through of our realisation to illuminate our lives

 

SATURDAY – the five precepts and the six realms of being

 

The Song of the Owl Headed Dakini presents the Buddhist precepts as the five principles of awareness which infuse the sense-fields, the five elements manifesting as the space from which behaviours arise and dissolve according to Bodhicitta. These precepts are not so concerned with the sphere of relative morality but with the sphere of non-dual awareness and the subtle dimension of all interaction. They begin with practice; and then move out from formal practice into every aspect of one’s interaction with the world

 

fredag 29/3: 19-21.30

lördag 30/3: 10-17.00

 

Avgift:

fredag - valfri donation

fredag och lördag - 250kr eller valfri donation

 

Anmälan och mer information kontakta metsal.wangmo@gmail.com

Kommande programpunkter:

Karma Yönten Ling - Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund | medlems sidor