Jetsunma Wangyal (Britt Lindhè) 1947-2018

Wangyal var ordinerad nunna i Karma Kagyuskolan och elev till bl.a. Lama Ngawang, Karmapa XVI och Ven. Kalu Rinpoche. Jetsunma Wangyal deltog i den första treårsretreaten i Sverige 1980-83, och fortsatte sin retreat i ytterligare fyra år.

Wangyal var en av de viktigaste lärarna inom Karma Yönten Ling, och även en nyckelperson vid bildandet av vår förening 2003. Hon var ett levande exempel på vad en lång och seriös utövning kan betyda, och var en källa till inspiration för många av oss. På bilden ses Wangyal vid en pilgrimsvandring runt berget Kailash i Tibet 2016.

M.J. Khandro Rinpoche och Lakha Lama vid ett besök i Khandro Rinpoches kloster i Dehra Dun, Indien ca 2009

M.J. Khandro Rinpoche

Mindrolling Jetsun Khandro Rinpoche är en tibetansk lärare och linjehållare inom både Karma Kagyu och Nyingmatraditionerna. Hon verkar som lärare världen runt och besöker Skandinavien varje år för att ge undervisning. År 2003 gav hon vår grupp ett namn och välsignelsen att starta ett center för buddhistisk undervisning och meditation

- Karma Yönten Ling.