Tergar gruppmeditationer 2018

Gruppmeditationer under våren 2018

Tergargruppen i Malmö arbetar med en serie ämnen för meditation och diskussion som tagits fram av Mingyur Rinpoche och hans elever. Programmet kallas Joy of Living och lär ut grunderna för meditation i en icke-religiös inramning. Guidad meditation och samtal varvas. Det ges gott om tillfälle att dryfta sina upplevelser och frågor efterhand som programmet leder oss genom olika sätt att meditera.

 

Moa Brattwall har en BA-examen från Rangjung Yeshe Institute i Kathmandu, Nepal i Buddhist studies och språk. Hon kom i kontakt med Tergar första gången 2006. Nu bor Moa i Malmö och läser på socionomprogrammet.

 

Felix Holmgren har studerat buddhism i många år och har en examen i Buddhist Studies från Ranjung Yeshe Institute i Kathmandu, Nepal. Han var tidigare en av ledarna för Tergargruppen i Köpenhamn.

 

Markus Johansson jobbar som programutvecklare och hittade till meditation via yoga.

Han har följt Mingyur Rinpoches undervisning sedan 2015.

 

Anna McPherson har undervisat i yoga sedan 2003 och introducerades till Mingyur Rinpoches undervisning 2008.

Anna bor i Lund och läser på fysioterapeutprogrammet vid Lunds Universitet.

 

Deltagande är kostnadsfritt

 

Tergarmeditationen hålls alla torsdagar från 18/1 t.o.m. 31/5 (Sista tillfället under hösten 2017 är torsdag 7/12)

 

Tid: 18.30 - 20.00

 

Kontaktperson Moa Brattwall 0735502814

 

Se även Tergars hemsida

 

Karma Yönten Ling - Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund | medlems sidor