Tara hösten 2019

Kurs med Tara Olavisdotter hösten 2019


Tara undervisar en fredag kväll 4/10 och lördag 5/10 enligt Dharma Ocean-traditionen, som fokuserar mycket på kroppen och känslorna - i olika former av somatisk (kroppslig) meditation. Detta eftersom man anser att mycket av våra begränsningar och negativa vanemönster finns etablerade i andning, muskler osv. Meditationerna syftar till att medvetandegöra och frigöra dessa blockeringar.


Somatisk Meditation och Maitri (Självmedkänsla)

Fredag 4/10 föredrag kl 19-21.00

Lördag 5/10 undervisning och meditation 10-17.00

Avgift: fredag 100/120 kr, lördag 500/600 kr

Undervisningen är på svenska

Frågor och föranmälan till leif.magnusson@buddhism.se


_ _ _ _ _ _ _ _

 

För att kunna känna med någon annan måste man först kunna känna med sig själv. Man måste kunna härbärgera, ta hand om och så småningom befria sina egna tankar och känslor. Detta är ofta ett livslångt projekt – och är grunden för att kunna leva upp till bodhisattva-idealet – ”för alla varelsers väl”. 

Vi börjar dagen med somatiska övningar – avslappning, och lite Kum-Nye för att sedan ägna tid åt övningar i maitri och tonglen – att öppna hjärtat för våra egna sårbarheter, våra delpersonligheter som styr vår vardag så länge de inte medvetandegörs. 


För mera information se Dharma Oceans hemsida


Text om somatisk meditation

_ _ _ _ _ _ _ _


Tara Olavisdotter deltog i den andra treårsretreaten (1985-88) i Fellingsbro, och studerade därefter buddhistisk filosofi och psykologi i ”Unity in Duality” med Tarab Tulku. Tara har även undervisat i Kum Nye-yoga med Thrangu Rinpoches välsignelse. Hennes lärare under årens lopp har framför allt varit Lama Ngawang, Khenpo Tsultrim Gyamtso, Druwang Rinpoche och Drikung Kyabgon. Karmapa har också varit en stor inspiration. Efter den traditionella treårsretreaten har Tara gjort en del kortare och längre retreater både i Sverige och Indien - där hon gjorde Drikung Ngöndro (en andra ngöndro) och dessutom Mahamudra.


Tara har också översatt ett par böcker till svenska:

”Den stegvisa mediationen på tomhet” av Khenpo Tsultrim Gyamtso och ”När allt rasar samman” av Pema Chödrön.

                          Karma Yönten Ling - Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund | medlems sidor