Lakha Lama Rinpoche

Lakha Lama Rinpoche

 

är en tibetansk vishetslärare som bor med sin familj i Köpenhamn sedan 1970-talet, och har här varit en ledande buddhist i regionen. Lakha Rinpoche har alltsedan han kom till väst gett buddhistisk undervisning och personlig vägledning, till glädje och inspiration för många.

 

Han har vid ett flertal tillfällen arrangerat H.H. Dalai Lamas undervisning i Köpenhamn, han är initiativtagare till centret Phendeling, han leder med sin fru Pia biståndsverksamheten Tibet Charity, samt arrangerar regelbundet pilrimsresor till Indien och Nepal.

 

Som ung erkändes Lakha Lama som den reinkarnerade Laman av Batang och är därmed andligt överhuvud för mer än 100.000 mänskor i de östra delarna av Tibet. Precis som H.H. Dalai Lama flydde Lakha Rinpoche från Tibet 1959 och var därefter medlem i den tibetanska exilregeringen i Dharmsala under några år innan han 1976 kom till Danmark.

 

Se även: http://lakha.dk/lakha-lama/

Karma Yönten Ling - Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund | medlems sidor