Jetthe hösten 2019

Jetthe Fabioola undervisning hösten 2019Frukten i ditt släktträd


Utforska ditt släktträd med Jetthe Fabioola, psykoterapeut och meditationslärare. Se de mönster som du är en del av och släpp det som inte tjänar dig längre. Under kursen kan du ta itu med ett konkret problem eller en svårighet i ditt liv och omvandla denna kamp till kärlek genom "Feeding the demons" metoden. Processen är en interaktion mellan meditation, rörelse, kreativt uttryck och dialog.


Alla familjer har en hemlighet, eller något vi känner igen hos varandra och kämpar med men inte pratar om. Ibland vet vi vad det är, andra gånger känner vi det bara. Dessa slags familjeskuggor påverkar våra val i livet och vad vi tillåter oss själva, vad vi drömmer om och hur vi får det att ske. Familjeskuggor kan vara övertygelser ​​och smärtor som inte nödvändigtvis är våra egna. Det kan vara livserfarenheter som vi fått från andra och sugit till oss i vår barndom. Denna typ av mönster kan fortplantas mellan generationer och ibland även hoppa över en generation men återskapas igen. Under workshopen kan du förvandla ett sådant här improduktivt arv till en rik resurs genom metoden "Feeding the demons".


Lördag 21/9 kl 10-17.00

Avgift: 500 för medlem/600 kr ej medlem

Anmälan med mail till: jetthe.fabioola@gmail.com

                          Karma Yönten Ling - Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund | medlems sidor